Provozní řády

  • zpracování provozních řádů veřejných vodovodů
  • zpracování provozních řádů úpraven vody
  • zajištění řízení provozu vodovodů a úpraven vod v souladu s platnou legislativou
  • zpracování provozních řádů veřejných kanalizací
  • zpracování provozních řádů ČOV
  • zpracování kanalizačních řádů