Vodovod Spolí – Libín – Slavošovice – rekonstrukce technologie

Zakázka spočívala v rekonstrukci objektu úpravny vody Spolí a Slavošovice, kompletní dodávce nové technologie čerpání a akumulace pitné vody, kompletní rekonstrukci elektroinstalace včetně dodávky systému MaR a ve zhotovení vnitřních nerezových trubních rozvodů a litinových trub a armatur.