Vzorkování

 

  Přesný název
postupu odběru vzorku
    Předmět odběru  
           
  Odběr vzorků pitné vody     Pitné vody  
  Odběr vzorků odpadních vod     Průmyslové a splaškové odpadní vody  
  Zásady pro odběry vzorků zemin
a pevných odpadů

 

    Zeminy, pevné odpady  
  Odběr vzorků podzemních vod     Podzemní vody  
  Odběr vzorků vod ke koupání     Umělá koupaliště  
   Vzorkování plynů a par absorpcí
do kapaliny
     Emise  
   Vzorkování plynů a par sorpcí
na pevný sorbent
     Emise  
   Vzorkování tuhých
znečišťujících látek
     Emise  
   Vzorkování persistentních
organických látek
(polycyklických aromatických
uhlovodíků)
     Emise  
   Odběr vzorků pracovního
prostředí pro stanovení plynů a
par
     Pracovní prostředí  
   Odběr vzorků v pracovním
prostředí pro stanovení prašnosti
a aerosolů
     Pracovní prostředí  
   Odběr vzorků ovzduší do
tedlarových vaků
     Emise, pracovní prostředí