Vodárna a vodovod Třebel

V rámci zakázky Vodárna a vodovod Třebel jsme se zavázali ke zhotovení nových trubních rozvodů po osadě Třebel, a to částečně hloubením a částečně bezvýkopovou technologií. Součástí dodávky bylo provedení nové přípojky elektro, výstavba vodojemu a zhlaví vrtu, dodávka nového objektu úpravny vody a dodávka kompletní technologie čerpání a dodávky vody pro osadu Třebel.